DDA, czyli Dorosłe Dzieci Alkoholików — problem poważny, choć często ignorowany. Jak walczyć z DDA?

DDA, czyli Dorosłe Dzieci Alkoholików — problem poważny, choć często ignorowany. Jak walczyć z DDA?

Problem alkoholizmu wywiera dalekosiężne skutki nie tylko na finanse rodziny czy ich bezpośrednie bezpieczeństwo. Jest to także zjawisko, które wywiera wpływ na funkcjonowanie dzieci w przyszłości. Tłumione w dzieciństwie problemy mogą objawiać się poprzez tzw. DDA, czyli syndrom Dorosłego Dziecka Alkoholika. W jaki sposób walczyć z problemem DDA?

DDA — czym jest spowodowany i w jaki sposób może się objawiać?

Przez DDA rozumie się szereg problemów emocjonalnych i psychicznych, które dotykają dorosłego człowieka, w którego domu rodzinnym co najmniej jeden rodzic był uzależniony od alkoholu. Taka sytuacja w domu powoduje, że w dziecku narastają takie emocje jak między innymi:

  • lęk,
  • strach,
  • poczucie alienacji,
  • wrażenie utraty bezpieczeństwa.

W efekcie, dorastające dziecko lub nastolatek mają często poważne problemy w nauce lub w nawiązywaniu relacji z rówieśnikami.

DDA to problem wielopłaszczyznowy, który może dotykać różne sfery funkcjonowania dziecka. Brak odpowiedniej terapii zwiększa ryzyko problemów psychicznych w dorosłym życiu. Mogą się one przyczynić do samotności, lęku przed założeniem rodziny, brakiem asertywności w pracy itd.

Nierzadko osoby, w których w dzieciństwie pojawiał się alkohol i przemoc rodzinna, mają trudności w okazywaniu emocji, a nawet zdradzają oznaki typowe dla psychopatii. Mogą wystąpić wówczas także inne skrajności, czyli przesadne skupianie się na nauce (podczas szkoły czy studiów) oraz życiu zawodowym, co prowadzi do pracoholizmu, nerwicy, a czasem także problemów z alkoholem.

Ponadto, czasem zdarza się, że DDA łączy się także z innymi schorzeniami (depresja, chorobliwa afektywność dwubiegunowa itd.). To właśnie podjęcie walki z syndromem DDA jest niezbędne do tego, by móc normalnie funkcjonować w życiu zawodowym oraz osobistym.

Jak walczyć z DDA? Profesjonalna pomoc psychologiczna to podstawa

Wielu spośród ludzi podejrzewających u siebie problemy typowe dla choroby DDA próbuje walczyć z problemem we własnym zakresie, szukając pocieszenia np. w Bogu. Liczne przypadki pokazują jednak, że bardzo często niezbędna okazuje się profesjonalna pomoc psychologiczna. Taką można znaleźć między innymi w profesjonalnej poradni zdrowia psychicznego Harmonia LUX MED – https://harmonia.luxmed.pl/. Wieloletnie doświadczenie pracujących tam specjalistów oraz indywidualne podejście do każdego pacjenta sprawia, że walka z DDA staje się znacznie skuteczniejsza i daje szanse na osiągnięcie sukcesu oraz powrót do normalności.

Artykuł sponsorowany

Redakcja orbitek.pl